Home

Het Fonds verstrekt aan personen of instellingen in Harkema middelen waaraan een bijzondere behoefte bestaat.

Het kan een gezin(nen) betreffen die in het bijzonder is getroffen als gevolg van een gezondheidsprobleem en / of een financieel probleem.

De uitkering zal geheel anoniem plaatsvinden.

Tevens bestaat er de mogelijkheid instellingen die in financiële nood verkeren een bedrag te schenken, indien het doel van instelling past in de filosofie van het fonds.

Het Fonds verstrekt aan personen of instellingen in Harkema middelen in natura waaraan een bijzondere behoefte bestaat. Denk hierbij aan een onverwachte sneue omstandigheid die ernstige (financiële) problemen tot gevolg heeft.

De uitkering zal geheel anoniem plaatsvinden.
Tevens bestaat er de mogelijkheid instellingen die in financiële nood verkeren een bedrag te schenken, indien het doel van instelling past in de filosofie van het fonds. Iedere inwoner van Harkema kan een beroep doen op het fonds aan het correspondentieadres, of aan het email adres. In de praktijk verlopen de meeste aanvragen via het regioteam.

Nieuws

In 2020 hebben we ondersteuning kunnen bieden aan een gezin dat opeens zonder geld kwam te staan.

De gemeente organiseert voor mantelzorgers die daarvoor in aanmerking komen een z.g. respijt weekend. Dat wil zeggen dat de zorg voor de patiënt wordt overgenomen en de mantelzorger even vrij kan ademhalen zonder de druk van de voortdurende verzorging. Er moet echter wel een eigen bijdrage van €80 betaald worden. Het bestuur heeft besloten dat het Fonds zal bijspringen voor die mensen die dit geld niet kunnen missen.

Hulpaanvragen werden afgelopen jaren meestal ingediend met hulp en via de maatschappelijke werkers en ondersteuners van het Gebiedsteam.

Foto: Hans de Vries

Nieuwsgierig wie Hans de Vries is?

Hans de Vries was 30 jaar lang als huisdokter werkzaam in Harkema.
Waarom Het Hans de Vries Fonds Harkema.