Donaties en Giften

Donaties en Giften

Donaties, giften of legaten kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting. Banknr: NL07 RABO 0157 5447 10 t.n.v. Stichting Hans de Vries Fonds

Er bestaat tevens de mogelijkheid om voor 5, 10, 15, 25 of 50 euro per jaar vast donateur te worden.