Achtergrond

Achtergrond

Het fonds is in 2010 opgericht als stichting.

Het startkapitaal bestond uit de opbrengst die is gedoneerd door de bevolking van Harkema bij het afscheid van Hans de Vries op 29 januari 2010.

Financiële middelen  worden verder verworven uit schenkingen, legaten en opbrengsten van acties ten behoeve van het fonds. Tevens is het mogelijk donateur van het fonds te worden.

Jaarlijks kunnen er uitkeringen plaatsvinden die in principe niet groter zullen zijn dan de jaarlijkse rente van het Fonds.

Het Bestuur bepaalt aan wie of aan welke instelling deze uitkering wordt verstrekt.

Een uitkering wordt anoniem, dus zonder mededelingen aan derden, verstrekt.