Aanvragen

Aanvragen

Over aanvragen tot een uitkering van het fonds wordt door het bestuur beslist. Aanvragen kunnen worden gericht aan:

Bestuur Hans de Vries Fonds
p/a Notaris Spa
Nije Jirden 14
9231 KT Surhuisterveen
of
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Email: hansdevriesfonds@knid.nl