Geschiedenis

Geschiedenis

Hans de Vries was 30 jaar lang als huisdokter werkzaam in Harkema. In zijn periode als huisarts, zag hij in zijn werk dat er in onze huidige moderne samenleving nog altijd mensen zijn die door allerlei omstandigheden in de verdrukking komen. Bij zijn afscheid in februari 2010 gaf Hans de wens te kennen geen afscheidscadeaus te willen, maar liever iets wat het dorp Harkema en zijn inwoners ten goede zou komen. Naar aanleiding van deze wens heeft Plaatselijk Belang Harkema besloten een fonds op te richten. Dit fonds zal jaarlijks een of meerdere uitkeringen kunnen verstrekken aan personen of instellingen die daarop een beroep doen.